OFFICIAL MUSIC VIDEO

Update video linkSong Lyrics:

Ciamar a nì mi ‘n dannsa dìreach
Ciamar a nì mi ‘n ruidhle bòidheach
Ciamar a nì mi ‘n dannsa dìreach
Dh’fhalbh a’ phrìn’ ás bonn mo chòta

Ciamar a nì mi ‘n dannsa dìreach
Ciamar a nì mi ‘n ruidhle bòidheach
Ciamar a nì mi ‘n dannsa dìreach
Dh’fhalbh a’ phrìn’ ás bonn mo chòta

Dh’fhalbh a’ phrìn’ a chuir air chlì
mi
Dh’fhalbh a’ phrìn’ ás bonn mo chòta
Dh’fhalbh a’ phrìne a chuir air chlì mi
Dh’fhalbh a’ phrìn’ ás bonn mo chòta

Dh’fhalbh a’ phrìn’ a chuir air chlì
mi
Dh’fhalbh a’ phrìn’ ás bonn mo chòta
Dh’fhalbh a’ phrìne a chuir air chlì mi
Dh’fhalbh a’ phrìn’ ás bonn mo chòta


Edit Info  |   Print


More...


This page uses cookies. More info